Wolf Alice in HMV London (concert + signing)

It’s been a week since Wolf Alice played in HMV in London. Sorry I didn’t write a post about it earlier but you know – too busy.

So, Wolf Alice released their first album My Love Is Cool exactly one week ago on 22. June 2015. I can’t even tell for how long I was waiting for that album. I’ve known them for so long and I’m obsessed with their music. So I couldn’t be happier when my friend texted me, that she’s got two tickets for their concert and signing a new album and she’s taking me. Not just because she knew how much I love them, but also because that day was my birthday. I seriously couldn’t wish better birthday present than this.

Stage in HMV is really small so if you won’t come early you probably don’t have a good view. At all. Which happened to me. Doors were open at 5 pm, but I was working until 5 and couldn’t leave earlier so I got there about 5:40 and most of the people were already there, because the show started at 6.

But I have to say I didn’t really mind I couldn’t see almost anything, cause I still could have heard the music. Also after a few songs people got crazy and started to jumping and pogo so I got closer to the stage and I finally saw the members!
They only played for half an hour but they smashed it! It supposed to be an acoustic concert but it wasn’t, which was a nice surprise. They played some new songs from the album like Your Loves Whore but they also played the most known ones like Bros, Fluffy, Giant Peach and my new favourite one You’re a Germ.

After the gig was time for signing. It’s silly but I was so nervous about that. I’m always nervous when I’m about to meet someone I admire. Like when I met David Nicholls. I was nervous as hell and I just told him I love his books, haha.
And it was the same with Wolf Alice. I was planning to only say “I love your music” but still, I was nervous.
Anyway when my turn came and I was just about to say Ellie that I love their music she was like “Hey, how you doin’? Happy birthday!” And I was just staring at her, with no idea how she knew. So I only said thank you, because I was so confused. And then when was my turn with Theo I saw it. I saw my friend, who was in front of me how she was showing him inconspicuously her palm, but you know Theo, he’s a little bit crazy so he was yelling like “What? Her birthday??? WELL HAPPY BIRTHDAY!” and he stood up and gave me high five. I was so surprised, didn’t expect anything like that at all. Then Joel and Joff wished me happy birthday as well and I was leaving after that with a smile on my face. And I couldn’t stop smiling for at least an hour. So if you don’t understand, there’s an explanation – my friend wrote on her palm “Her birthday” and sign pointed on me. She’s really crazy but she’s the best. I couldn’t wished better birthday and everything thanks to her.

 

So that was about the show and you can expect a review of their album soon!

CZ
Už je to týden co Wolf Alice hráli v HMV v Londýně. Omlouvám se, že jsem o tom nenapsala dřív, ae znáte to – moc práce.

Takže, Wolf Alice vydali své první album My Love Is Cool přesně před týdnem 22. 6. 2015. Ani nedokážu říct, jak dlouho jsem na to album čekala. Znám Wolf Alice už opravdu dlouho a jejich hudbou jsem úplně posedlá. Takže jsem nemohla být šťastnější, když mi má kamarádka napsala, že má 2 lístky na jejich show a podepisování nového alba a bere samozřejmě mě. Nejenom proto, že ví, jak moc je miluji, ale také proto, že ten den jsem měla narozeniny. Vážně jsem si nemohla přát lepší narozeninový dárek.

Stage v HV je opravdu malá, takže pokud nepřijdete brzo je dost pravděpodobné, že neuvidíte vůbec nic. Což se stalo mně. Dveře se otevíraly už v 5 večer, ale já do 5 pracovala a nemohla jsem odejít dřív, takže jsem dorazila kolem 17:40 a většina lidí už tam byla, protože show začínala v 18:00. Ale musím říct, že mi kupodivu nevadilo, že jsem skoro nic neviděla. Protože jsem je furt mohla alespoň slyšet. A navíc po pár písničkách lidi začali skákat a pogovat a já se díky tomu dostala mnohem blíž, kde už jsem konečně mohla na členy i vidět.
Hráli pouze půl hodiny, ale i tak byli boží! Původně to měl být akustický koncert, ale nebyl, což bylo milé překvapení. Hráli pár nových písniček z nového alba jako např. Your Loves Whore, ale také zahráli ty nejznámější jako Bros, Fluffy, Giant Peach a mojí právě nejoblíbenější You’re a Germ.

A po vystoupení nás čekalo podepisování alba. Je to hloupé, ale byla jsem z toho vážně nervózní. Vždycky jsem nervózní, když mám potkat někoho, koho doopravdy obdivuju. Stejné to bylo s Davidem Nichollsem a to jsem se mu chystala říct jen že miluji jeho knihy.
S Wolf Alice to nebylo o nic lepší. Plánovala jsem jim pouze říct, že miluji jejich muziku, ale stejně jsem z toho měla knedlík v krku.
Nicméně když přišla řada na mě a já se zrovna chystala říct Ellie, že miluji jejich muziku ona na mě vychrlila “Ahoj, jak se vede? Všechno nejlepší!” A já na ní jen zírala a neměla jsem ani páru jak může vědět, že mám narozeniny. Vyšlo ze mě jen poděkování a sunula jsem se dál s myšlenkama, že jsem snad v nějaké skryté kameře. A pak, když jsem se sunula k Theovi jsem to viděla. Viděla jsem svou kámošku jak mu nenápadně ukazuje svojí dlaň. Ale znáte Thea, je trochu šílený takže křičel “Cože?? Její narozeniny??? NO VŠECHNO NEJLEPŠÍ”?? a vstal ze židle a dal mi pořádného placáka. Byla jsem tak překvapená, vůbec jsem nečekala něco takového. Pak mi popřál i Joel a Joff a já odcházela s úsměvem na tváři, kterého jsem se nemohla zbavit tak další hodinu. Pokud nerozumíte tady je vysvětlení – kamarádka si na dlaň napsala “Její narozeniny” a k tomu šipku ukazující na mě. Ona je fakt bláznivka, ale nejlepší bláznivka. Nemohla jsem si přát lepší narozeniny a všechno díky ní.

Takže to bylo o jejich show a brzy můžete očekávat rezenci jejich alba!
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *